พิธีเปิดและตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.) และหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 – 13.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิดและตรวจเยี่ยม
หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.) และหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่

กิจกรรมประกอบด้วย
– กล่าวถวายราชสดุดีและปฏิญาณตนถวายความจงรักภักดีปกป้องสถาบันหลักของชาติ
– มอบเงินเยียวยาจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัด แก่ทายาทผู้เสียหาย จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 110,000 บาท
– มอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน ของกระทรวง พ.ม.จำนวน 10 รายๆ ละ 3,000 บาท
– มอบชุดยาพระราชทาน แก่ประชาชน จำนวน 200 ชุด
– มอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 35 ผืน
– มอบพันธุ์ปลาให้ตัวแทนหมู่บ้าน จำนวน 100 ถุง
– มอบถุงยังชีพของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด จำนวน 80 ถุง และชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด จำนวน 20 ถุง ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้ด้อยโอกาส
– มอบไม้เท้าแก่ผู้สูงอายุจำนวน 10 อัน จากนั้นเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยแพทย์ พอ.สว. จุดบริการฉีดวัคซีน โควิด-19 และบูธนิทรรศการอำนวยการโดยหน่วยงานราชการจังหวัด อำเภอ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจให้บริการประชาชนในพื้นที่และเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง
การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเคร่งครัด โดยมี นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอกันทรลักษ์ ที่ปรึกษากิ่งกาชาดกันทรลักษ์ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ แพทย์และบุคลากรทางสาธารณสุข ผู้แทนผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน 224 ผู้แทนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่ 1 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทาน เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ อส. อสม. ชรบ. อปพร. คณะครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนสามเส้า ตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2