รับมอบเครื่องมือทางการแพทย์โดยมูลนิธิไลออนส์สากล (LDIF) ร่วมกับสโมสรไลออนส์ศรีสะเกษและสโมสรไลออนส์ราชธานี มอบให้โรงพยาบาลศรีสะเกษ เพื่อสนับสนุนภารกิจทางการแพทย์

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ รับมอบเครื่องมือทางการแพทย์ โดยมูลนิธิไลออนส์สากล (LDIF) ร่วมกับสโมสรไลออนส์ศรีสะเกษและสโมสรไลออนส์ราชธานี มอบให้โรงพยาบาลศรีสะเกษ เพื่อสนับสนุนภารกิจทางการแพทย์ ใช้ในการรักษาพยาบาล และการวินิจฉัยโรค ซึ่งจะช่วยให้การรักษาผู้ป่วยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สโมสรไลออนส์ศรีสะเกษและสโมสรไลออนส์ราชธานี ได้มอบเครื่องมือทางการแพทย์ 7 รายการ มูลค่า 2,158,000 บาท ดังนี้

  1. เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 3 เครื่อง
  2. เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและแรงดัน 1 เครื่อง
  3. เตียงผู้ป่วยระบบไฟฟ้าพร้อมตู้ข้างเตียงและโต๊ะคร่อมเตียง 2 เตียง
  4. เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ/วัดค่าคาร์บอนฯ 1 เครื่อง
  5. เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพรุ่น SVM 7501 2 เครื่อง
  6. เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 10 ลิตร 3 เครื่อง
  7. เครื่องวัดความดันโลหิตแบบพกพา 1 เครื่อง
    โดยมี ล.ฐาปณีย์ ชุณหไชยพันธ์ ผู้ว่าการภาคไลออนส์สากลภาค 310 ล.ยุพวรรณ์ สิทธิคงศักดิ์ ผู้ว่าการภาคเพิ่งผ่านพ้น ล.สมศักดิ์ โล่ห์วิสุทธิ์ อดีตกรรมการอำนวยการไลออนส์สากลและผู้ประสานงาน LCIF ภาครวม 310 นายกสโมสรไลออนส์ศรีสะเกษ นายกสโมสรไลออนส์ราชธานี และคณะผู้บริหารมูลนิธิไลออนส์สากล (LDIF) ร่วมมอบเครื่องมือทางการแพทย์ มีรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับมอบเครื่องมือทางการแพทย์ โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมกิตติรังษี ชั้น 5 โรงพยาบาลศรีสะเกษ
ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2