ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการขออนุญาตผลิตกัญชง (Hemp) จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการขออนุญาตผลิตกัญชง (Hemp) จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชแบในการอนุญาตผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษ ในประเภท 5 เฉพาะกัญชง จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 8 อำเภอ รวม 8 แห่ง โดยมี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนผู้บังคับตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 3 หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สนง.สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2