ตรวจสอบสภาพการจัดทำสาธารณูปโภค ของการจัดสรรโครงการหมู่บ้าน “ดาวิกา”

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ /ประธานคณะอนุกรรมการประมาณการค่าก่อสร้างสาธารณูปโภคและตรวจสภาพการจัดทำสาธารณูปโภค ร่วมออกตรวจสอบสภาพการจัดทำสาธารณูปโภค ของการจัดสรรโครงการหมู่บ้าน “ดาวิกา”
ในการออกตรวจสอบสภาพการจัดทำสาธารณูปโภคดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 โดยมีเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ผู้แทนผอ.โครงการชลประทานศรีสะเกษ เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองศรีสะเกษ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องร่วมดังกล่าว ณ บริเวณที่ทำการจัดสรรโครงการหมู่บ้าน “ดาวิกา” หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2