ประชุมกับคณะกรรมมาธิการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อการพิจารณาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากการประกาศพื้นที่เตรียมการกำหนดเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Application Zoom

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมประชุมกับคณะกรรมมาธิการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อการพิจารณาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากการประกาศพื้นที่เตรียมการกำหนดเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Application Zoom โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด หัวหน้าศูนย์ป่าไม้ศรีสะเกษ หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยศาลา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ณ ห้องประชุมสามัคคี ชั้น 2 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2