ต้อนรับคณะกรรมการรอบลงพื้นที่การประกวดจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE

24 พฤศจิกายน 2564 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการรอบลงพื้นที่การประกวดจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ดังนี้

  1. ประเภทชุมชนในภูมิภาค ชมรม TO BE NUMBER ONE ณ ชุมชนบ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 16 ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1
    🔺ในปี พ.ศ. 2564 ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบ้านขี้เหล็ก เป็นตัวแทนในประเภทชุมชนระดับเงิน ปีที่ 1 และได้เป็นตัวแทนในระดับภูมิภาค ได้น้อมนำพระปณิธานในทูลกระหม่อมหญิง มาใช้ในการดำเนินงานฯ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เป็นรูปธรรมที่สุด
  2. ประเภทหน่วยงานในภูมิภาค ชมรม TO BE NUMBER ONE ณ สำนักงานคุมพฤติกรรมจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ เพื่อรักษามาตรฐานระดับดีเด่น
    🔺ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมพฤติกรรมจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ เป็นตัวแทนในประเภทหน่วยงานระดับดีเด่น ที่ดำเนินงานตามหลัก 3ก 3ย อย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งมั่นสืบสานพระปณิธาณ โครงการ TO BE NUMBER ONE ให้เป็นพลังในการพัฒนาสมาชิก เพื่อ “คืนคนดีสู่สังคม” และสมาชิกทุกคนเป็นหนึ่งไม่พึ่งยาเสพติด อย่างจริงจัง ต่อเนื่อง และยั่งยืน

▪️ทั้งนี้ มีผู้แทนระดับพื้นที่ นายอำเภอขุนหาญ นายอำเภอกันทรลักษ์ ผู้แทนหน่วยงานราชการระดับอำเภอ และผู้แทนสาธารณสุขจังหวัด/อำเภอที่รับผิดชอบงานประกวดจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ตลอดจนผู้นำชุมชนร่วมต้อนรับ และสนับสนุนข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการประกวดฯ ครั้งนี้

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2