ประชุมปรึกษาหารือติดตามการบริหารจัดการข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) จังหวัดศรีสะเกษ และประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 36/2564

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 07.30 – 10.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือติดตามการบริหารจัดการข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) จังหวัดศรีสะเกษ และประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 36/2564 โดยมีประเด็นสำคัญประกอบด้วย

1.รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดศรีสะเกษ
2.การบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19
3.แนวทางการปฏิบัติของสถานที่และกิจกรรมตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) สำหรับกิจกรรมการเล่นหรือแข่งขันชนไก่ กัดปลา แข่งม้า ชนโค ชกมวย และแข่งนก
4.แนวทางการรายงานการเตรียมความพร้อมสำหรับรองรับการเปิดประเทศ และร่างแผนเตรียมความพร้อมเปิดประเทศ
5.การขออนุญาตเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาทำงานในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ และหารือมาตรการเปิดพรหมแดนไทย-กัมพูชา
6.การขออนุญาตเปิดเรียน(On Site) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ให้สถานศึกษาดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดโดยเคร่งครัด
7.มาตรการควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ในงานศพ โดยหารือเพื่อจัดทำโมเดลในการดำเนินการในพื้นที่
8.การบริหารจัดการวัคซีน สภากาชาดไทย ร่วมกับ อบจ.ให้ อบจ.
9.การขออนุญาตเปิดตลาดนัดโค กระบือ อุทุมพรพิสัย ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เพื่อตรวจความพร้อม แนะนำก่อนพิจารณา

โดยมี นายสำรวย เกษกุล นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ปลัดจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด แรงงานจังหวัด รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ รองศึกษาธิการจังหวัด ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ผอ.สพป.ศก.เขต 1-4 ผู้แทน ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ประกอบการ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2