ประชุมขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นวาระท่องเที่ยวและเมืองกีฬา(Sports City) ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 – 16.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นวาระท่องเที่ยวและเมืองกีฬา(Sports City) ครั้งที่ 1/2565 มีประเด็นการประชุม ดังนี้

1.รายงานสถิติการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
2.หารือการจัดปฏิทินท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปี พ.ศ.2565
3.การขับเคลื่อนเมืองกีฬา(Sports City) โดยมีกิจกรรมสำคัญ เช่น วิ่งชมทะเลหมอก สู่อ้อมกอดผามออีแดง , ทุ่งกบาลกะไบ Mini Trail Run 2021
และกิจกรรมที่ดำเนินการผ่านมาแล้ว เช่น Sisaket SUP Race 2021 , SAT Thailand Volleyball Invitation Sisaket 2021 , U20 E-sports Thailand Championship 2021
4.การส่งเสริมการท่องเที่ยวและยกระดับการให้บริการที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบทโฮมสเตย์ พร้อมทั้งการดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาต่างๆในพื้นที่อำเภอ
5.จังหวัดศรีสะเกษ มีสถานประกอบการที่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของสถานประกอบการ ดังนี้
5.1 ได้รับตราสัญลักษณ์ Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) จำนวน 41 แห่ง
5.2 ได้รับตราสัญลักษณ์ SHA PLUS จำนวน 3 แห่ง
6.การส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่เขตทางหลวงชนบทศรีสะเกษ

ทั้งนี้ มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิมที่มีชื่อเสียงอยู่แล้ว เชื่อมโยงกับแหล่งอื่นๆ ยกระดับกิจกรรมกีฬาควบคู่การท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนต่อไป
โดยมี นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุรินทร์ ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ประธานหอการค้าจังหวัด นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัด ผู้แทนนายอำเภอขุนหาญ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก และคฝหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2