ติดตามภารกิจในการลงพื้นที่ของนางนันทนา ศรีพินิจ ผู้เชี่ยวชาญกรมสุขภาพจิต นางพัฒนา พันธุฟัก ผู้ทรงคุณวุฒิกระทรวงแรงงาน ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการประกวดจังหวัด อำเภอ ชมรมTO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 -15.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมติดตามภารกิจในการลงพื้นที่ของนางนันทนา ศรีพินิจ ผู้เชี่ยวชาญกรมสุขภาพจิต นางพัฒนา พันธุฟัก ผู้ทรงคุณวุฒิกระทรวงแรงงาน ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการประกวดจังหวัด อำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ซึ่งมีภารกิจตรวจเยี่ยมติดตาม ดังนี้
1.ติดตามผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดTO BE NUMBER ONE (ต้นแบบระดับเงิน)

  1. ติดตามผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ (ดีเด่น)
  2. ติดตามผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ (รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 2) โดยมีนายทนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดที่เกี่ยวข้อง ร่วมติดตามดังกล่าว
ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2