รายการพิเศษ เกาะติดโควิด-19 จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 18.00-19.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษมอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมรายการ “ รายการพิเศษ เกาะติดโควิด-19 จังหวัดศรีสะเกษ” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ (สวท.ศรีสะเกษ) เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารและติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตลอดถึงแนวทางปฏิบัติและมาตรการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสดังกล่าวให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง โดยออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 18.00 – 19.00 น ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ คลื่นความถี่ Fm 100.25 MHz และ Facebook : สวท.ศรีสะเกษและถ่ายทอดไปยังหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้าน/ชุมชน อำนวยการผลิตโดยนางสาวพรนภา ชาชุมพร ผอ.สวท.ศรีสะเกษ และดำเนินรายการโดยนายทองจันทร์ ศรีสุธรรมและมี นพ.อธิบ ลีธีระประเสริฐ ผอ.รพ.น้ำเกลี้ยง ร่วมรายการ
ประเด็นที่น่าสนใจในวันนี้มี ดังนี้
1. กิจกรรมเฉลิมฉลอง 239 ปีจังหวัดศรีสะเกษที่ผ่านมาอยู่ ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด
2. การประชุมพิจารณาความพร้อมในการเปิดจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัยราชอาณาจักรกัมพูชาพร้อมคณะ และมาตรการในการเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานที่ท่องเที่ยวรับนักท่องเที่ยว ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19
3.รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
-ทั่วโลก
-ประเทศไทย
-จังหวัดศรีสะเกษ
– ผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ
4.ข้อมูลการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของจังหวัดศรีสะเกษ

  1. มาตรการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งท้องถิ่น ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19
    ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ (สวท.ศรีสะเกษ) อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
    ทั้งนี้ สามารถติดตามรับฟังรายละเอียดย้อนหลังทั้งหมดของรายการดังกล่าวได้ที่ Facebook เพจ สวท.ศรีสะเกษ https://www.facebook.com/RadiosisaketFM100.25MHz/videos/582015382887859/
ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2