พิธีปิดโครงการส่งเสริมขีดความสามารถเมืองกีฬา (Sports City)

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานมอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการส่งเสริมขีดความสามารถเมืองกีฬา (Sports City) กิจกรรมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลลีกจังหวัดศรีสะเกษ 2021 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬา และสร้างรายได้การกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากจากการท่องเที่ยว ภายหลังจากมาตรการผ่อนคลายสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งถือเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถและการพัฒนาการสร้างความโดดเด่นทางด้านกีฬาของจังหวัดศรีสะเกษ ที่เป็นเมืองกีฬา 1 ใน 6 จังหวัด Sports City
โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ การกีฬาแห่งประเทศไทย ผู้อำนวยการกองแข่งวันกีฬาเป็นเลิศ การกีฬาแห่งประเทศไทย แขกผู้มีเกียรติ นักกีฬา สื่อมวลชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมในพิธีปิดโดยพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารพลศึกษาวีสมหมาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2