ให้การต้อนรับ นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ รองปลัดกระทรวงการคลัง/ประธานกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ

วัน 20 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัด ให้การต้อนรับ นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ รองปลัดกระทรวงการคลัง/ประธานกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะประกอบด้วย ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลังสำนักเศรษฐกิจการคลังกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ ประธานอนุกรรมการการลงทุน ประธาน อนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์กองทุนการออมแห่งชาติ และเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ ซึ่งมีนายสรสารน์ สีเพ็ง ผู้ตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมด้วย
ในการอบรมตัวแทน กอช.ประจำหมู่บ้าน ของทุกอำเภอ ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ในระหว่างวันที่ 20 – 21 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องดาวินชี่ โรงแรมแกลเลอรี่ดีไซน์ โดยมีนางสาวศิริกันยา ศรศิลป์ คลังจังหวัด เจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอำเภอ) ที่ทำการปกครองจังหวัด เจ้าหน้าที่คลังจังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมดังกล่าว ณ โรงแรมแกลเลอรี่ดีไซน์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2