นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมรับรางวัล “ผู้ว่าราชการจังหวัดสำเภาทอง” ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30- 12.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมรับรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัด “สำเภาทอง” ประจำปี 2564 ในงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 39 มีการปาฐกถาพิเศษโดย พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต่อจากนั้น พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวแสดงความยินดีและมอบรางวัลแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้งนี้ รางวัลสำเภาทองเป็นรางวัลที่หอการค้าไทยมอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของหอการค้าจังหวัด ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้กลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ในโอกาสนี้หอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับโล่ หอการค้าจังหวัดยอดเยี่ยมซึ่งได้มีการมอบรางวัลเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 ด้วย
โดยมี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ผู้บริหารระดับสูงสังกัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายสฤษฏ์ นาควารินทร์ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ นายรัฐวิทย์ อังคสกุลเกียรติ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ และผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชน เข้าร่วมงาน ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพมหานคร

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2