ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานในการจัดเตรียมสถานที่ งานเฉลิมฉลอง 239 ปี จังหวัดศรีสะเกษ “สู่ขวัญบ้าน บายศรีเมือง รุ่งเรือง 239 ปี จังหวัดศรีสะเกษ “

วัน 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานในการจัดเตรียมสถานที่ งานเฉลิมฉลอง 239 ปี จังหวัดศรีสะเกษ “สู่ขวัญบ้าน บายศรีเมือง รุ่งเรือง 239 ปี จังหวัดศรีสะเกษ ” บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด สถานที่พิธีเจริญพระพุทธมนต์และปฏิบัติธรรม โดยมีผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนา ผอ.กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัด ป้องกันจังหวัดร่วมดังกล่าว
บริเวณสวนสาธารณะกุดหวายสถานที่พิธีเปิดงานเฉลิมฉลอง 239 ปีจังหวัดศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วย นายอนุรักษ์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัด โดยมีวัฒนธรรมจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัด ร่วมดังกล่าว

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2