ประชุมคณะทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดทำโครงการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยกิจกรรมขับเคลื่อนงานป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดพื้นที่วิกฤตตำบลมั่นคง (โดยดำเนินการตามรูปแบบเขินโมเดล) ประจำปีงบประมาณ 2565

วัน 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดทำโครงการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยกิจกรรมขับเคลื่อนงานป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดพื้นที่วิกฤตตำบลมั่นคง (โดยดำเนินการตามรูปแบบเขินโมเดล) ประจำปีงบประมาณ 2565 ในการประชุมได้พิจารณาเกี่ยวกับ การกำหนดรายละเอียดการดำเนินกิจกรรมการฝึกอบรมอาสาสมัครประสานงานเพื่อการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งกำหนดพื้นที่ดำเนินการ 8 ตำบล 8 อำเภอ โดยมีหัวหน้าผู้ประสานงาน ศอ.ปส.จ ศก.ผู้แทนนายอำเภอทั้ง 8 อำเภอ คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2