ประชุมพิจารณาความพร้อมในการเปิดจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำกับนายลึม ซกโต รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมเป็นประธานในการประชุมพิจารณาความพร้อมในการเปิดจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำกับนายลึม ซกโต รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา พร้อมด้วยคณะเข้าร่วม
โดยมีรอง ผอ กอ.รมน.จว.ศก.(ท) หัวหน้าสำนักงานจังหวัด รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นายอำเภอภูสิงห์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด ผู้แทนแรงงานจังหวัด รักษาราชการแทนพาณิชย์จังหวัด ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แทนผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด ป้องกันจังหวัด รักษาราชการแทนนายด่านศุลกากรช่องสะงำ ผู้แทนหัวหน้าหน่ายเฉพาะกิจที่ 3 หัวหน้าหน่วยนป.พท.ประจำพื้นที่ 1 หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
ในการดำเนินการประชุมดังกล่าว ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุม ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) อย่างเคร่งครัด ณ ห้องประชุมหน่วยปฏิบัติงานชายแดนประจำพื้นที่ 1 ไทย-กัมพูชาจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2