กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดเก็บขยะมูลฝอย เพื่อเตรียมความพร้อม การจัดงานเฉลิมฉลอง 239 ปีจังหวัดศรีสะเกษ “สู่ขวัญบ้าน บายศรีเมือง รุ่งเรือง 239 ปี จังหวัดศรีสะเกษ”

วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดเก็บขยะมูลฝอย เพื่อเตรียมความพร้อม การจัดงานเฉลิมฉลอง 239 ปีจังหวัดศรีสะเกษ “สู่ขวัญบ้าน บายศรีเมือง รุ่งเรือง 239 ปี จังหวัดศรีสะเกษ” โดยมีนายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด เจ้าหน้าที่และจิตอาสาร่วมดังกล่าว ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2