ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2565 ดังนี้
1. การดำเนินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียน ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
2. ติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และเป้าหมายการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
3. การพิจารณาหลักสูตรการเปิดฝึกอบรมในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 5 สาขา ประกอบด้วย
(1) ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร
(2) ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก
(3) ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ
(4) ช่างบำรุงรักษารถจักรยานยนต์
(5) ช่างตรวจเช็คระยะรถยนต์
และอื่นๆที่เหมาะสม
โดยมี นางทัศนี ขจัดมลทิน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานศรีสะเกษ ผู้อำนวยการศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชนศรีสะเกษ รองประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ ยโสธร ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1-4 และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 อาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2