ประชุมเตรียมการถ่ายทอดสดและเชื่อมสัญญาณการจัดงานเฉลิมฉลอง 239 ปี จังหวัดศรีสะเกษ “สู่ขวัญบ้าน บายศรีเมือง รุ่งเรือง 239 ปี จังหวัดศรีสะเกษ”

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมเตรียมการถ่ายทอดสดและเชื่อมสัญญาณการจัดงานเฉลิมฉลอง 239 ปี จังหวัดศรีสะเกษ “สู่ขวัญบ้าน บายศรีเมือง รุ่งเรือง 239 ปี จังหวัดศรีสะเกษ” โดยกำหนดจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 18 – 21 พฤศจิกายน 2564 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ และบริเวณสวนสาธารณะกุดหวาย ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมืองศรีสะเกษโดยมีกิจกรรม ดังนี้
1. การบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เจริญพระพุทธมนต์ ปฏิบัติธรรม และทำบุญตักบาตร
2. การสู่ขวัญเมืองและการแสดงศิลปวัฒนธรรม และรำเฉลิมฉลอง 239 ปี จังหวัดศรีสะเกษ
3. การจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าพื้นเมืองของจังหวัด
4.ประชาสัมพันธ์สถานที่สำคัญของแต่ละอำเภอ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดโดยมี นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัดประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทน ผอ.สวท.ศรีสะเกษ ผู้แทนนายอำเภอทุกอำเภอ ผู้แทน ผกก.ตร.เมืองศรีสะเกษ ผู้แทน TOT จังหวัด ทีมถ่ายทอดสด และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2