ตรวจติดตามความพร้อมของสถานที่สวนสาธารณะหนองกุดหวาย เพื่อเตรียมการจัดงานเฉลิมฉลอง 239 ปี จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจติดตามความพร้อมของสถานที่สวนสาธารณะหนองกุดหวาย เพื่อเตรียมการจัดงานเฉลิมฉลอง 239 ปี จังหวัดศรีสะเกษ โดยกำหนดจัดงานในระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 18 – วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564 เพื่อร่วมรำลึกในประวัติศาสตร์เมืองศรีสะเกษ ต่อยอดการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ “สู่ขวัญบ้าน บายศรีเมือง รุ่งเรือง 239 ปี จังหวัดศรีสะเกษ” ณ สวนสาธารณะหนองกุดหวาย ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2