ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ (โต้ะข่าว) ครั้งที่ 11/2564

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานการประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ (โต้ะข่าว) ครั้งที่ 11/2564

ในการประชุมดังกล่าวได้รายงานผลการดำเนินงานและพิจารณามีความเห็นในประเด็นสรุป ดังนี้

  1. ผลการดำเนินงาน ติดตามความเคลื่อนไหว และข้อมูลเบาะแสยาเสพติด
  2. รายงานผลการตรวจสอบข้อร้องเรียน และการติดตามข้อมูลเฝ้าระวังผู้ต้องขังที่ได้รับการพักโทษ ประกันตัว พ้นโทษ คดียาเสพติด การวิเคราะห์การข่าว
  3. การแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนแพร่ระบาดรุนแรง(สีแดง)
  4. ผลการปราบปรามยาเสพติด
  5. ผลการสกัดกั้นลำเลียงยาเสพติด/การข่าวความเคลื่อนไหวชายแดน
  6. ผลการดำเนินงานเรือนจำ/สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด/กันทรลักษ์

โดยมีพ.อ.วัชรพล คันธา รอง ผอ.รมน.จังหวัดศ.ก.(ท) ผู้แทนผอ.สนง.ป.ป.ส.ภาค 3 ป้องกันจังหวัด ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัด ผู้แทนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน ที่ 23 ผู้แทนผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 224 ผู้แทนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ ผู้แทนผกก.สส.กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัด ผู้แทนผอ.สนง.คุมประพฤติจังหวัด ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัด ผู้แทนผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด ผู้แทนนายอำเภอ ผอ.ศดธ.จ.ศก.หัวหน้าผู้ประสานงาน ศอ.ปส.จ.ศก ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมดังกล่าว
ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2