สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเชิญนำไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดป่าโนนกุดหล่ม ตำบลโพนเขวา อำเภอเมืองศรีสะเกษ

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเชิญนำไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดป่าโนนกุดหล่ม ตำบลโพนเขวา อำเภอเมืองศรีสะเกษ โดย พระครูจารุธรรมพิมล เจ้าอาวาสวัดป่าโนนกุดหล่ม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย คณะสงฆ์ เข้าร่วมพิธี การดำเนินพิธีภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเคร่งครัด โอกาสนี่ได้เยี่ยมบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล และสาธารณสุข โรงพยาบาลศรีสะเกษ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชนผู้มาร่วมทำบุญในพื้นที่ โดยมี นายสำรวย เกษกุล นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรเอกชน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ เข้าร่วมพิธี ณ วัดป่าโนนกุดหล่ม ตำบลโพนเขวา อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2