พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2564

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2564 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีพระราชดำริ นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้จนเกิดเป็นโครงการพระราชดำริฝนหลวง อันก่อเกิดประโยชน์คุณูปการอเนกอนันต์แก่ปวงชนชาวไทย การดำเนินพิธีตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยมี นายสำรวย เกษกุล นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ รักษาราชการแทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด เกษตรจังหวัด สหกรณ์จังหวัด ประมงจังหวัด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และแม่บ้านมหาดไทย เข้าร่วมพิธี ณ ห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2