เยี่ยมชมและให้กำลังใจเยาวชนชาวจังหวัดศรีสะเกษในการร่วมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2022

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมเยี่ยมชมและให้กำลังใจเยาวชนชาวจังหวัดศรีสะเกษในการร่วมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2022 การจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน รวมถึงสมาชิก TO BE NUMBER ONE มีกิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกัน รู้จักการทำงานเป็นทีมใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ทำให้เกิดการพัฒนาตนเอง ต่อยอดไปถึง ครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติ ต่อไป
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ถือปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
โดยมี นายแพทย์ทนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ คณะครูผู้ฝึกสอน ผู้ที่เกี่ยวข้อง และเยาวชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมการประกวดและให้กำลังใจโดยพร้อมเพรียงกัน ณ MCC Hall ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา จ.นครราชสีมา

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2