พิธีวางศิลาฤกษ์ศาลารับรอง วัดเสลาสุขเกษม ตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.09 น นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลารับรอง วัดเสลาสุขเกษม ตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์ โดยได้รับความเมตตาจากพระมหามังกร กนตปุญโญ เจ้าคณะอำเภอขุขันธ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ศาลารับรองดังกล่าวสร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ทางพุทธศาสนาและเป็นสิ่งแสดงถึงความร่วมมือร่วมใจ ความสมัครสมานสามัคคีของชาวบ้านในพื้นที่และเป็นสถานที่ในการบำเพ็ญกุศลทางศาสนาและประชุมสัมมนาของหน่วยงานราชการที่ต้องการใช้สถานที่ ซึ่งได้ตั้งงบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้นจำนวน 3,000,000 บาทถ้วน (สามล้านบาทถ้วน) โดยมีนางมัลลิกา เกษกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนผกก.สภ.ขุขันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ร่วมในพิธีดังกล่าว ทั้งนี้ในการดำเนินงานได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) อย่างเคร่งครัด

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2