ลงนามบันทึกความตกลงร่วมมือ(MOU)ในการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ตามแนวทางหลวงหมายเลข 24

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.30 – 17.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความตกลงร่วมมือ(MOU)ในการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ตามแนวทางหลวงหมายเลข 24

การดำเนินงาน ประกอบด้วย
– รับฟังนำเสนอผลการขับเคลื่อนงานตามโครงการพัฒนากลไกหน่วยจัดการจังหวัดระดับพื้นที่
– มอบแนวนโยบายในการขับเคลื่อนวาระจังหวัด ประเด็น 365 วันศรีสะเกษขับขี่ปลอดภัย
– ลงนามในบันทึกความตกลงความร่วมมือ
จากนั้น ได้เยี่ยมชมการบริหารจัดการตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ พร้อมทั้งได้ ร่วมมอบหน้ากากอนามัยให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้า ในตลาด ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 โดยเคร่งครัด

โดยมี นายอำเภอขุนหาญ นายอำเภอกันทรลักษ์ นายอำเภอไพรบึง นายอำเภอเบญจลักษ์ ผู้แทนนายอำเภอขุขันธ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์ หัวหน้าแผนงานสนับสนุนและป้องกันอุบัติเหตุจราจรภาคอีสานตอนล่าง หัวหน้าสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนล่าง หัวหน้า Node Flagship สสส.จังหวัดศรีสะเกษ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2