พิธีเปิด “INEC จิตอาสา รักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักชุมชน”

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 – 14.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิด “INEC จิตอาสา รักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักชุมชน” โดยทุกภาคส่วนร่วมทำกิจกรรมปลูกป่าและพัฒนาเพื่อฟื้นคืนสภาพสิ่งแวดล้อม หลังประสบเหตุการณ์อุทกภัยที่ผ่านมา โดยพระศรีญาณวิเทศ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำมิชิแกน สหรัฐอเมริกา แสดงธรรมปาฐกถาพิเศษ “INEC จิตอาสารักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักชุมชน” มอบเกียรติบัตรจิตอาสาพัฒนาชุมชน ให้แก่หน่วยงานและผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ผู้แทนผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด นายอำเภออุทุมพรพิสัย นายอำเภอห้วยทับทัน นายอำเภอวังหิน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรเอกชน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน จิตอาสาพระราชทาน และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดป่าพิมลมังคลาราม ตำบลทุ่งไชย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2