ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุน 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30 – 12.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุน 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 3/2564 โดยที่ประชุมได้อนุมัติรายการใช้จ่ายจากกองทุนในงานเฉลิมฉลอง 239 ปี จังหวัดศรีสะเกษ และการประชุมติดตามการจัดงานเฉลิมฉลอง 239 ปี จังหวัดศรีสะเกษ โดนทีประเด็น ดังนี้
– กิจกรรมการจัดงานระหว่าง วันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2564
– ผลการดำเนินงานในแต่ละฝ่ายที่รับผิดชอบ
– การจัดผังสถานที่ดำเนินงานในสวนสาธารณะกุดหวาย
– การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายในงาน
– การเตรียมความพร้อมการจัดงานในระดับอำเภอ

โดยมี นายนพ พงศ์ผลาดิสัย ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนอัยการจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด ผู้บริหารองค์กรเอกชน นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2