เตรียมความพร้อมการเปิดประเทศและรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19)ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดประเทศและรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19)ครั้งที่ 1/2564

การประชุมดังกล่าวมีประเด็นสรุปดังนี้
1.สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
2.นโยบายการเปิดประเทศ
3.แผนเตรียมความพร้อมการเปิดประเทศและรองรับการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 จังหวัดศรีสะเกษ

โดยมีรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นายอำเภอภูสิงห์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ผู้แทนรองผอ.รนมจังหวัด(ฝ่ายทหาร) ผู้แทนผู้กำกับ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่ 3 รองผอ.โรงพยาบาลศรีสะเกษ หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศด่านช่องสะงำ แรงงานจังหวัด รองศึกษาธิการจังหวัด ผู้แทนผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัด ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการนายด่านศุลกากรช่องสะงำ ป้องกันจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานประสานงานชายแดนไทยกัมพูชาประจำพื้นที่ 1 ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมนายแพทย์บัณฑิต จึงสมาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2