ให้การต้อนรับศาสตราจารย์กิตติคุณ แพทย์หญิง คุณหญิงกอบจิตต์ ลิมปพยอม และคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ให้การต้อนรับศาสตราจารย์กิตติคุณ แพทย์หญิง คุณหญิงกอบจิตต์ ลิมปพยอม และคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีภูมิซรอล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน รับทราบปัญหาและวางแผนสนับสนุนการพัฒนาสถานีอนามัย เฉลิมพระเกียรติฯ ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และสมพระเกียรติ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ถือปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอกันทรลักษ์ รองประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมให้การต้อนรับ โดยพร้อมเพรียงกัน ณ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ภูมิซรอล ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2