เปิดงานวันสตรีไทย จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2564 สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.45 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดงานวันสตรีไทย จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2564 สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน

กิจกรรม ประกอบด้วย
– การรำสู่ขวัญบ้าน บายศรีเมือง รุ่งเรืองศรีสะเกษ 239 ปี
– มอบใบประกาศเกียรติคุณสตรีดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 22 คน
– มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้กับสตรีดีเด่นในแต่ละด้านจำนวน 4 คน

การดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเคร่งครัด โดยมี นางนริตา ไตรสรณกุล ประธานกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดศรีสะเกษ นายชัยยงค์ ผ่องไส รกท.พัฒนาการจังหวัด รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด คลังจังหวัด รกท.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด หัวหน้าส่วนราขการจังหวัด พัฒนาการอำเภอ ผู้บริหารองค์กรเอกชน ผู้แทนองค์กรสตรีระดับอำเภอ และส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2