การฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรฝ่ายปกครองในการสนับสนุนการดำเนินการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรฝ่ายปกครองในการสนับสนุนการดำเนินการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มอบแนวทางในการกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการออมและประโยชน์ที่จะได้รับจากรัฐบาล และเชิญชวนสมัครเข้ากองทุน กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ปลัดอำเภอ เสมียนตราอำเภอ นักวิชาการเงินและบัญชี ลูกจ้างสนับสนุนการขับเคลื่อนงานนโยบายของรัฐบาลและการให้บริการประชาชนจาก 22 อำเภอจำนวน 68 คน โดยมี นายนพ พงศ์ผลาดิสัย ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ ป้องกันจังหวัด รกท.จ่าจังหวัด เจ้าพนักงานปกครอง ปลัดอำเภอ และผู้เข้าร่วมอบรมเข้าร่วมพิธีเปิด ณ ห้องพิกุลทอง โรงแรมพรหมพิมาน อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2