ผู้ว่าฯ มาแล้ว

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 06.00 – 07.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมรายการ “ผู้ว่าฯ มาแล้ว” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ (สวท.ศรีสะเกษ) แบบ New Normal เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ออกอากาศทุกวันศุกร์ ระหว่างเวลา 06.00 – 07.00 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ คลื่นความถี่ Fm 100.25 mhz และ Facebook : สวท.ศรีสะเกษและถ่ายทอดไปยังหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้าน/ชุมชน อำนวยการผลิตโดย นางสาวพรนภา ชาชุมพร ผู้อำนวยการ สวท.ศรีสะเกษ ดำเนินรายการโดย นางสาวมลฤดี ลูกอินทร์
ประเด็นที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์ มีดังนี้
– พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงโปรดให้ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ในการบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 2564
– พิธีเจริญชัยมงคลคาถา ต้อนรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ
– พิธีรับมอบเงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานเงินส่วนพระองค์ เพื่อให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาที่ให้สนับสนุนปรับสถานศึกษาเป็นโรงพยาบาลสนาม สถานที่กักตัว ศูนย์พักคอย
– กิจกรรม “ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง” ตามโครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง
– การประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานภายใต้โปรแกรมการยกระดับคุณภาพชีวิต พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
– การศึกษาดูงานแปลงใหญ่หอมแดง และ การส่งเสริมการขยายพันธ์ข้าวในพื้นที่อำเภอราษีไศล
– การศึกษาดูงาน ผ้าทอศรีสะเกษ ในพื้นที่อำเภอห้วยทับทัน
– การมอบผ้าห่มกันหนาวตามโครงการ “ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว” ปีที่ 22 ประจำปี พ.ศ.2564
– พิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย
– การตรวจติดตามการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็น เกษตรบูรณาการ ในการพัฒนาสินค้าข้าวแบบครบวงจรโดยกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน
– การตรวจติดตามการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นเกษตรบูรณาการ ในการพัฒนาสินค้าพริกแบบครบวงจร โดยกลุ่มแปลงใหญ่พริก
– โครงการสร้างการรับรู้ การสร้างมูลค่าเพิ่ม และสร้างตลาดแหล่งผลิตหอมแดงคุณภาพจังหวัดศรีสะเกษ
– การจัดงานเฉลิมฉลอง 239 ปี จังหวัดศรีสะเกษ “สู่ขวัญบ้าน บายศรีเมืองรุ่งเรือง 239 ปี”ระหว่างวันที่ 18 – 21 พฤศจิกายน 2564
ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ (สวท.ศรีสะเกษ) อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2