ประชุมหารือแนวทางการจัดงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี 2565

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 – 11.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการจัดงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี 2565 โดย สรุปเบื้องต้นดังนี้
1. กำหนดจัดงานลดลงเหลือ 7 วัน ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2565
2. การจัดงานภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวด
3. พิจารณาการจัดกิจกรรมภายในงาน งดการจัดคอนเสิร์ต เน้นการเปิดเวทีส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมการสร้างบทบาทเยาวชนการกีฬา การศาสนาและประเพณีนิยม รวมทั้งการเสริมสร้างเศรษฐกิจ กระจายรายได้
4.การออกร้านกาชาดร่วมในงาน งดการจัดกิจกรรมรวมน้ำใจ คงกิจกรรมร้านธารากาชาดและสลากการกุศล

โดยมี นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ปลัดจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด ผอ.สวท.จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัด ผู้บริหารองค์กรเอกชน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2