พิธีเปิดโครงการสร้างการรับรู้ การสร้างมูลค่าเพิ่ม และสร้างตลาดแหล่งผลิตหอมแดงคุณภาพจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 18.00 – 19.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างการรับรู้ การสร้างมูลค่าเพิ่ม และสร้างตลาดแหล่งผลิตหอมแดงคุณภาพจังหวัดศรีสะเกษ
มีกิจกรรมดำเนินการ ดังนี้
– มอบนโยบายการบริหารจัดการหอมแดงศรีสะเกษให้มีประสิทธิภาพ พร้อมเยี่ยมชมบูทของหน่วยงานราชการต่างๆ
– ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่างผู้ประกอบการจากจังหวัดสมุทรปราการ กับกลุ่มเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ ผ่านระบบออนไลน์(Zoom Meeting)
ระหว่าง บริษัทตะวันพืชผล กับ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหอมแดงแปลงใหญ่ ตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล
และ วิสาหกิจชุมชนน้ำปลาหวานต้นหอมบางเสาธง กับ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรยางชุมน้อย อำเภอยางชุมน้อย
โดยความร่วมมือของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั้ง 2 จังหวัด
– มอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งขี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (GI) ให้แก่ ผู้ผลิตหอมแดงศรีสะเกษ 6 ราย ผู้ผลิตกระเทียมศรีสะเกษ 2 ราย และผู้ประกอบการ 2 ราย
– มอบหนังสือรับรอง GAP ให้แก่ กลุ่มหอมแดงปลอดภัย 6 กลุ่ม
การดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเคร่งครัด โดยมี เกษตรจังหวัด รกท.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด สหกรณ์จังหวัด รกท.พาณิชย์จังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด หัวหน้าไปรษณีย์ศรีสะเกษ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ผู้แทนนายอำเภอยางชุมน้อย หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้บริหารอปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงและกระเทียม และผู้ประกอบการ เข้าร่วมกิจกรรม ณ แปลงหอมแดงบ้านคล้อเมืองแสน (หน้าวัดป่ามณีสีชมพู) ตำบลคอนกาม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2