เยี่ยมชมโบราณสถานพระธาตุกู่แก้วสี่ทิศ และกราบนมัสการพระอธิการวิสิทธิ์ จนฺทวํโส เจ้าคณะตำบลหว้านคำ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุกู่แก้ว

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เยี่ยมชมโบราณสถานพระธาตุกู่แก้วสี่ทิศ และกราบนมัสการพระอธิการวิสิทธิ์ จนฺทวํโส เจ้าคณะตำบลหว้านคำ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุกู่แก้ว พระธาตุกู่แก้วสี่ทิศ หรือกู่บ้านหว้าน อยู่ในป่าดงใหญ่ เป็นโบราณสถานพุทธศาสนา ในวัฒนธรรมแบบทวารวดี ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 12-16 จำนวน 4 แห่ง โดยกรมศิลปากรได้ขึ้นเบียนไว้ และอยู่ในระหว่างการสำรวจฟื้นฟู ได้หารือแนวทางการรักษาทั้งป่าไม่และโบราณสถานรวมทั้งการดูแลรักษาคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน เบื้องต้นอำเภอร่วมกับผู้ปกครองท้องที่และท้องถิ่นรวมทั้งประชาชนได้ร่วมกันดูแล โดยมี นายชัยยงค์ เมธาสุรวิทย์ นายอำเภอราษีไศล ปลัดอำเภอ กำนันตำบลหว้านคำ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และ อส. ชรบ. เข้าร่วม ณ วัดพระธาตุกู่แก้ว ตำบลหว้านคำ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2