รับมอบผ้าห่มกันหนาว โครงการ “ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว” ปีที่ 22 ประจำปี พ.ศ.2564 ให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ผู้อำนวยการจังหวัด เป็นประธานในพิธีรับมอบผ้าห่มกันหนาว โครงการ “ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว” ปีที่ 22 ประจำปี พ.ศ.2564 ให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ประธานคณะกรรมการโครงการไทยเบฟ บรรเทาสาธารณภัยและจิตอาสา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน)
มีกิจกรรมประกอบด้วย
– รับมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 13,000 ผืน เพื่อกระจายให้ทั้ง 22 อำเภอ
– ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอราษีไศลจำนวน 1,000 ผืน (มีผู้แทนประชาชนเข้ารับมอบ จำนวน 150 คน)
– เยี่ยมชมบูทจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง การบริการตัดผม การสาธิตป้องกันอัคคีภัย การบริการตรวจสุขภาพ และการมอบสิ่งของให้กับนักเรียน
การดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเคร่งครัด โดยมี นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด นายบุญประสงค์ นวลสายย์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด ผู้แทนรอง ผอ.รมน.จว.ศ.ก. หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด นายอำเภอราษีไศล หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้บริหาร อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) คณะครู นักเรียน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) ตำบลหว้านคำ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2