ศึกษาดูงานในพื้นที่อำเภอห้วยทับทัน

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17.30 – 19.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ นางสาววิราภรณ์ มงคลไชยสิทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร พร้อมด้วยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) และบริษัทไทยวา จำกัด(มหาชน) ศึกษาดูงานในพื้นที่อำเภอห้วยทับทัน ภายใต้โปรแกรมการยกระดับคุณภาพชีวิตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานวาระจังหวัด (10 Agenda Sisaket) ประเด็น ผ้าทอศรีสะเกษ โดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงาน การทอผ้า การย้อมสีด้วยวิธีธรรมชาติ แนวทางการใช้เทคโนโลยียกระดับคุณภาพด้านการผลิต การพัฒนาลายแส่ว การเพิ่มศักยภาพงานฝีมือ และแรงงานในพื้นที่ การตลาดผ้าทอเบญจศรี ณ กลุ่มเสื้อเย็บมือผ้าไหมลายลูกแก้วย้อมมะเกลืออบสมุนไพรบ้านเมืองหลวง หมู่ 1 ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน ซึ่งกลุ่มดังกล่าวได้รับการจดสิ่งบ่งชี้ทาง ภูมิศาสตร์(GI)ด้วย ก่อให้เกิดการสร้างมูลค่าและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ โดยมี หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ผู้แทนพัฒนาการจังหวัด รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นายอำเภอห้วยทับทัน หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ประธานกลุ่มและสมาชิกกลุ่มฯ เข้าร่วม

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2