ตรวจเยี่ยมติดตาม สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในเรือนจำอำเภอกันทรลักษ์

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยมติดตาม สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในเรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคและวางมาตรการตามหลักเกณฑ์จังหวัดศรีสะเกษ และรับทราบข้อมูลเพื่อให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษได้รับทราบพิจารณา ทั้งนี้ จากสถานการณ์ดังกล่าวยังสามารถควบคุมและบริหารจัดการได้ พร้อมกันนี้ ได้ให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วย โดยมี นางมัลลิกา เกษกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย นายอำเภอกันทรลักษ์ นายกรีฑา แก้วเทศ ผบ. เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ สาธารณสุขอำเภอกันทรลักษ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกันทรลักษ์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมดังกล่าว
ณ เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2