ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 06.00 – 08.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในกิจกรรม “ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง” ตามโครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ในทุกวันอังคารของสัปดาห์
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง และการแสดงศิลปวัฒนธรรม พื้นถิ่นรวมทั้งการใช้วัสดุจากธรรมชาติ
ภายในงานมีการจัดจำหน่ายสินค้าอาหารและผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น กลุ่มผู้ผลิตผ้าแส่ว ผ้าทอมือ ผ้าพื้นเมือง อาหารพื้นถิ่น การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น และกาแฟโรบัสต้าศรีสะเกษ ก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากกระจายรายได้ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 9 รูป ซึ่งได้รับความเมตตาจากพระวินัยเมธี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ(ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

 ในการนี้ได้มอบใบประกาศ แก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแต่งกายด้วยผ้าไทย และผ้าพื้นเมืองสวยงาม การใช้วัสดุทำจากธรรมชาติที่สวยงาม รวมทั้งประเภททีม ประจำวันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ดังนี้
 1. นายกิตติศักดิ์ บุญพุทธ ครูฝึกฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ ผู้ได้รับการคัดเลือกแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมืองสวยงาม
 2. นายสมคิด สุทธิคำภา ผู้ได้รับการคัดเลือกใช้วัสดุทำจากธรรมชาติสวยงาม
 3. ทีมโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านโนนสำนักมิตรภาพที่ 121) ได้รับการคัดเลือกการแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมืองสวยงาม

 ลานดนตรีไทยเยาวชนแสดงโดยวงดนตรีไทยสิริชุมพล จากโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
 รายได้จากการจำหน่ายสินค้า OTOP ประเภทต่างๆมียอดจำหน่ายในงาน 195,850 บาท 
 นอกจากจะเป็นการร่วมทำบุญแล้วยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว  การเปิดเวทีให้เยาวชนได้แสดงความสามารถด้านการดนตรี และการสงเคราะห์เพราะสิ่งของพระสงฆ์จะแบ่งมอบให้จังหวัดนำไปสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มเปราะบางตามหมู่บ้านทั้งจังหวัดด้วย
 ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด

 มี นางสาววิราภรณ์ มงคลไชยสิทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร พร้อมด้วย คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) และ คณะผู้บริหารบริษัทไทยวา จำกัด(มหาชน) เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและชมของดีศรีสะเกษ
 โดยมี นายสำรวย เกษกุล นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายจักรพงศ์ แสนสุข อัยการศาลสูง นายสุนทร ปราศจาก อัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัด เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอศิลาลาด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และประชาชนเป็นจำนวนมากเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา เกาะห้วยน้ำคำ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2