ประชุมเตรียมการจัดงานเฉลิมฉลอง 239 ปี จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานเฉลิมฉลอง 239 ปี จังหวัดศรีสะเกษ
เนื่องจากจังหวัดได้กำหนดจัดงานเฉลิมฉลอง 239 ปี จังหวัดศรีสะเกษ “สู่ขวัญบ้าน บายศรีเมือง รุ่งเรือง 239 ปีจังหวัดศรีสะเกษ ” ในระหว่างวันที่ 18 – 21 พฤศจิกายน 2564 การประชุมดังกล่าวได้พิจารณามีความเห็นในประเด็นสรุป ดังนี้

  1. การจัดพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
  2. การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และปฏิบัติธรรม
  3. การจัดพิธีทำบุญตักบาตร
  4. การประดับตกแต่งภูมิทัศน์เมือง
  5. พิธีเปิดงาน/พิธีการ/พิธีกร
    โดยมีผู้แทนปลัดจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด ผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัด ผู้แทนอธิการบดีมหาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ รองประธานหอการค้าจังหวัด ผู้แทนผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด ผู้ทรงคุณวุฒิและส่วนราชการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2