พิธีทำบุญใส่บาตร นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียงและร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีร่วมกับคณะคุณสิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีทำบุญใส่บาตร นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียงและร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีร่วมกับคณะคุณสิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์ (ดารานักแสดงพิธีกร) ซึ่งได้รับความเมตตาจากพระราชกิตติรังษี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 เจ้าอาวาสวัดเจียงอีศรีมงคลวราราม พระอารามหลวง และพระครูพิศาลพัฒนโกวิท เจ้าอาวาสวัดสิเรียมพุทธาราม ในการร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้ได้ยอดเงินจำนวน 742,524 บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นสองพันห้าร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน) พร้อมกันนี้ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่ด้วย โดยมีนางมัลลิกา เกษกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ นายบุญญาฤทธิ์ เยี่ยมยอด นายอำเภอไพรบึง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 3 ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ร่วมดังกล่าว
ทั้งนี้ ในการดำเนินงานได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด ณ วัดสิเรียมพุทธาราม บ้านสังกัน ตำบลสำโรงพลัน อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2