มุฑิตาจิต/ถวายสักการะพระเทพวชิรญาณ (หลวงปู่เหลี่ยม ฐิตธมฺโม) ในโอกาสเจริญอายุ 80 ปี (60 พรรษา) และร่วมพิธีทอดกฐินวัดป่าหนองหวาย “ทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน จากเมล็ดฝ้ายสู่มหาไตรจีวร” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 โดยมี พระเทพวชิรญาณ (หลวงปู่เลี่ยม ฐิตธมฺโม) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เวลา 07.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมแสดงมุฑิตาจิต/ถวายสักการะพระเทพวชิรญาณ (หลวงปู่เหลี่ยม ฐิตธมฺโม) ในโอกาสเจริญอายุ 80 ปี (60 พรรษา) และร่วมพิธีทอดกฐินวัดป่าหนองหวาย “ทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน จากเมล็ดฝ้ายสู่มหาไตรจีวร” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 โดยมี พระเทพวชิรญาณ (หลวงปู่เลี่ยม ฐิตธมฺโม) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรการภายใต้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ นายอำเภออุทุมพรพิสัย หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดอำเภออุทุมพรพิสัย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพุทธศาสนิกชนร่วมในพิธี ณ วัดป่าหนองหวาย ตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2