พิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : ส่งเสริมการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริมชะลอวัย (Anti-Aging) จากสารสกัดหอมแดงศรีสะเกษ ภายใต้โครงการยกระดับเศรฐกิจและสังคมรายตำบล (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รุ่นที่ 1 ในกิจกรรมที่ 2 หัวข้อการส่งเสริมการตลาดออนไลน์


วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.15 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : ส่งเสริมการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริมชะลอวัย (Anti-Aging) จากสารสกัดหอมแดงศรีสะเกษ ภายใต้โครงการยกระดับเศรฐกิจและสังคมรายตำบล (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รุ่นที่ 1 ในกิจกรรมที่ 2 หัวข้อการส่งเสริมการตลาดออนไลน์ โดยมีเกษตรกรเข้าอบรม 40 ราย โดยมี ดร.ภาดล อามาตย์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ กล่าวรายงาน รก.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ รก.นายอำเภอยางชุมน้อย ผู้แทนเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้ฝึกอบรมร่วมพิธีฯโดยพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2