พิธีมอบรางวัลครูยิ่งคุณและรางวัลครูขวัญศิษย์ ปี 2564

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลครูยิ่งคุณและรางวัลครูขวัญศิษย์ ปี 2564
ด้วยมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ขอบคุณในการดำเนินการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลคุณากร รางวัลครูยิ่งคุณและรางวัลครูขวัญศิษย์ จากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564โดยจังหวัดศรีสะเกษ มีผู้ที่ได้รับรางวัลนั้น ดังนี้

  1. นายทวีศิลป์ อสิพงษ์ รางวัลครูยิ่งคุณ ลำดับที่ 3
  2. นางเอมอร ภูมิภักดิ์ รางวัลครูขวัญศิษย์ ลำดับที่ 108
  3. นายสิทธิศักดิ์ อาจหาญ รางวัลครูขวัญศิษย์ ลำดับที่ 109
  4. นางเกตอรอินท์ พิทักษ์โคชญากุล รางวัลครูขวัญศิษย์ ลำดับที่ 110
    โดยมี นายชุมศักดิ์ ชุมนุม รองศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวรายงาน คณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดศรีสะเกษ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน
    ณ ห้องประชุมนันทพัน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2