รายการ “ผู้ว่ามาแล้ว”

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 06.00 – 07.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมรายการ “ผู้ว่ามาแล้ว” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ (สวท.ศรีสะเกษ) แบบ New Normal เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร นโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรมต่างๆ รวมไปถึงข้อมูลข่าวสารการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษในด้านต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง โดยออกอากาศทุกวันศุกร์ ระหว่างเวลา 06.00 – 07.00 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ คลื่นความถี่ Fm 100.25 mhz , Am 864 mhz และ Facebook : สวท.ศรีสะเกษและถ่ายทอดไปยังหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้าน/ชุมชน อำนวยการผลิตโดย นางสาวพรนภา ชาชุมพร ผู้อำนวยการ สวท.ศรีสะเกษ ดำเนินรายการโดย นางสาวมลฤดี ลูกอินทร์ มีผู้ร่วมรายการ คือ นายวิชัย ศรีโพธิ์งาม เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์ มีดังนี้

 1. พิธีมอบหนังสือพระราชทานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม 42 และ การประชุมรับมอบนโยบายของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย
 2. การเปิดอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ให้นักท่องเที่ยวสัมผัสทะเลหมอกที่ผามออีแดง
 3. การเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” การจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 27 “นครลำดวนเกมส์”
 4. การตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ (10 Agenda Sisaket) ประเด็น เกษตรบูรณาการ และเปิดร้านอาหารโดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นของดีศรีสะเกษ
 5. การเปิดวิสาหกิจชุมชนเกษตรตามรอยพ่อหลวง ตำบลทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ (S.K.C.E.) และเปิดร้นกาแฟโรบัสต้าศรีสะเกษ
 6. การจัดกิจกรรม “ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง” ตามโครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งจัดขึ้นทุกวันอังคารของสัปดาห์ ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา เกาะห้วยน้ำคำ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
 7. การจัดแข่งขันกีฬารายการ “U20 Esports Thailand Championship 2021” ครั้งที่ 1
 8. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดศรีสะเกษ
 9. การมอบบ้านตามโครงสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ขาดโอกาส “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน” เนื่องในงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ
 10. การแข่งขันวอลเลย์บอลรายการ SAT Thailand Volleyball Invitation Sisaket 2021 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2564
 11. การจัดงานเฉลิมฉลอง 239 ปี จังหวัดศรีสะเกษ
 12. การติดตามสถานการณ์นำ้ท่วมพื้นที่การเกษตรของเกษตรกร โดยให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหาย พร้อมให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น และให้ความช่วยเหลือตามระเบียบราชการต่อไป
  ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ (สวท.ศรีสะเกษ) อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2