ตรวจความพร้อมในการจัดเตรียมสถานที่ ในโอกาสที่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงโปรดให้ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ ในการบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 2564

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจความพร้อมในการจัดเตรียมสถานที่ ในโอกาสที่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงโปรดให้ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ ในการบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 2564 ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ณ วัดปราสาทเยอเหนือ ตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายบุญญาฤทธิ์ เยี่ยมยอด นายอำเภอไพรบึง ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด กองอำนวยการร่วมรักษาความปลอดภัยประจำพื้นที่ รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลปราสาทเยอ ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการจังหวัด สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมดังกล่าว ณ วัดปราสาทเยอเหนือ ตำบลปราสาท อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2