พิธีเปิดและปิดการแข่งขันกีฬาเรือกระดานเรือพาย รายการ SISAKT SUP RACE 2021

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดและปิดการแข่งขันกีฬาเรือกระดานเรือพาย รายการ SISAKT SUP RACE 2021 การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย ร่วมกับจังหวัดศรีสะเกษสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษกลุ่ม yec และองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนภายในจังหวัดศรีสะเกษ ดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา เรือกระดานเรือพาย โดยมีวัตถุประสงค์ หลักเพื่อประชาสัมพันธ์การพัฒนา ด้านกีฬาทางน้ำและส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวในเมืองศรีสะเกษและกุดเมืองฮาม ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ นายกสมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ ผอ.สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ ประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ คลังจังหวัดศรีสะเกษ ผอ. สงเคราะห์และฝึกอาชีพเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ ผอ. โรงเรียนสตรีสิริเกศ ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมในพิธีดังกล่าว
ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ) อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2