ประชุมเตรียมการจัดงานเฉลิมฉลอง 239 ปี จังหวัดศรีสะเกษ “สู่ขวัญบ้าน บายศรีเมือง รุ่งเรือง 239 ปี จังหวัดศรีสะเกษ”

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานเฉลิมฉลอง 239 ปี จังหวัดศรีสะเกษ “สู่ขวัญบ้าน บายศรีเมือง รุ่งเรือง 239 ปี จังหวัดศรีสะเกษ” ซึ่งจะจัดงานในระหว่างวันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2564 ณ บริเวณ
สนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ และบริเวณสวนสาธารณะหนองกุดหวาย จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีกิจกรรม ดังนี้

  1. กิจกรรมบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เจริญพระพุทธมนต์ ปฏิบัติธรรม และทำบุญตักบาตร
  2. กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม และรำเฉลิมฉลอง 239 ปี จังหวัดศรีสะเกษ
  3. กิจกรรมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าพื้นเมืองของจังหวัดศรีสะเกษ
    โดยมีปลัดจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด ผอ.สนง.พัฒนาฝีมือแรงงาน ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
    ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2