พิธีเปิดโครงการจัดแข่งขันกีฬารายการ “U20 Esports Thailand Championship 2021” ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 2 – 5 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดแข่งขันกีฬารายการ “U20 Esports Thailand Championship 2021” ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 2 – 5 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเกี่ยวกับกีฬาอีสปอร์ต ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจรวมทั้งเผยแพร่กิจกรรมการแข่งกีฬาอีสปอร์ตให้เยาวชนอย่างมีเป้าหมายและถูกต้อง ทั้งยังส่งเสริมอุตสาหกรรมการกีฬา การท่องเที่ยว และการกระตุ้นเศรษฐกิจภายหลังมาตรการผ่อนคลายสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด โดยมี นายสันติ โหลทอง นายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรศรีสะเกษ เขต 1 /นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ รศ.ดร.ประกาศิต อนุภาพแสนยากร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษนายนพ พงศ์ผลาดิสัย ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ นายรัฐวิทย์ อังคสกุลเกียรติ อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน ร่วมในกิจกรรม ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2